SİVAS ULU CAMİ

Anadolu’nun ilk Ulu Camileri tarzında inşa edilen Ulu Camii,  Kutbettin Melikşah zamanında şehrin ileri gelenlerinden Kızıl Arslan bin İbrahim tarafından Kul Ahiy’e Hicri 593 (M. 1196-1197) yılında yaptırılmıştır. Kesme taştan inşa edilmiş olup güney duvarına dik olarak uzanan 11 sahından oluşmaktadır. Camiinin üst örtüsü ahşap kirişlemeli düz dam şeklinde iken, 1955 yılında yapılan büyük onarımda saçla kaplı bir çatıya dönüştürülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir