SİVAS DARÜŞŞİFASI (ŞİFAİYE MEDRESESİ)

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus tarafından 1217 yılında yaptırılmıştır. Bu yapı, Selçuklu Devrinde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşan bölümü, Anadolu’nun en büyük şifahanesidir.Açık avlulu, tek katlı, 4 eyvanlı olan medresenin bir eyvanı türbe haline getirilmiştir. Ana eyvanının iki yanında büyük salonlar görülmektedir. Medrese hücreleri beşik tonozla örtülü olup pencerelidir. İzzettin Keykâvus, vasiyeti üzerine çok sevdiği Sivas’a yaptırdığı şifahanedeki türbeye getirilerek 1220 yılında defnedilmiştir. Böylece güney eyvanı türbeye dönüştürülmüştür. I. İzzedin Keykâvus’un sandukasından başka türbede hanedana mensup on iki mezar sandukası daha yer almaktadır. Türbe cephesi Selçuklu sanatının zengin çini süslemelerine sahiptir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen bina halen bakımlı durumdadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir