sivas'ın turizm merkezi

www.sivas.com.tr

SUSAMIŞLAR KONAĞI

SUSAMIŞLAR KONAĞI

19. yy. da inşa edildiği izlenimini veren tek katlı ahşap bir yapıdır.  Üstte tek hacimli bir köşk odası vardır. Binaya kuzeybatı yönündeki bir kapıyla girilir.  Sağ ve solunda birer misafir odası bulunmakta olup tavan ve tabanı ahşap, duvarları kerpiç dolguludur. Binanın semahâne bölümü mevcut olup, Susamışlar’ın (Mehmed Nuri Susamış ve oğulları) adına izafeten günümüzde “SusamışlarHakkında daha fazlasını oku SUSAMIŞLAR KONAĞI[…]

TAŞHAN

TAŞHAN

19. yüzyılın ikinci yarısında kesme taştan yapılmış olup açık avlulu ve iki katlıdır.  Yapının doğu, güney ve kuzey cephelerinde demir kanatlı ve yuvarlak kemerli üç girişe sahiptir. Avlunun ortasında elips şeklinde bir havuz ve havuzun ortasında zıt yönlerde ağzından su akan iki adet çift başlı aslan bulunur. Orta avlunun güney ve kuzeyinde tek parça silindirHakkında daha fazlasını oku TAŞHAN[…]

SUBAŞI HANI

SUBAŞI HANI

“Sivas merkezinde Mahkeme Çarşısı adı ile bilinen cadde üzerindedir. 1525 yılında vefat eden Sivas valisi Sinan Paşa vakfından olduğu Sivas Şeriye Sicil Defterindeki kayıtlarından anlaşılmaktadır. Kitabesi yoktur. 25×40.50 m boyutlarında dikdörtgen bir plan şemasına sahip, ortası açık avlulu, iki katlı, ahşap, Osmanlı dönemi hanıdır. Subaşı Hanı,  eski, kalın kesme taş duvarları olan bir yapının üzerineHakkında daha fazlasını oku SUBAŞI HANI[…]

ARKEOLOJİ MÜZESİ

ARKEOLOJİ MÜZESİ

Vali Ahmed Muammer Bey Efendi tarafından 1914 yılında Mekteb-i Sanayi İmalathanesi olarak yapılan bina,  Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29.04.2009 tarihinde Sivas Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmış olup, Orta Anadolu’nun en büyük arkeoloji müzesi durumundadır.

ZİYA BEY YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ

ZİYA BEY YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ

Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi 1908 yılında yapılmıştır. Kurucusu 7. Dönem Milletvekili Yusuf Ziya Başara’nın ölümüne kadar tüm giderleri onun tarafından karşılanmıştır. Yapı, 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

EĞRİ KÖPRÜ

EĞRİ KÖPRÜ

Eski dönemlerde Sivas-Bağdat Yolu (İpekyolu) güzergâhında ve Kızılırmak üzerinde bulunan Eğri Köprü, yakın zamana kadar da Sivas-Malatya hattında Güneydoğu Anadolu’ ya ulaşımı sağlamıştır. Selçuklu eseri olan köprü kesme taştan inşa edilmiş olup 173 m uzunluktadır. Biri 12, diğeri 6 göz olmak üzere iki bölümden oluşur. Önce, doğu-batı istikametinde düz bir görünüm arz ederken daha sonraHakkında daha fazlasını oku EĞRİ KÖPRÜ[…]

ÂŞIK VEYSEL MÜZESİ

ÂŞIK VEYSEL MÜZESİ

Müzede Âşık Veysel’in kişisel eşyaları, fotoğrafları, şiirleri ve onunla ilgili yayınlanan eserler sergilenmektedir. Âşık Veysel’in anısını yaşatmak için her yıl 9–11 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta ve Şarkışla-Sivrialan Köyü’nde anma törenlerinin yanı sıra, “Âşık Veysel Âşıklar Bayramı” adı altında festival düzenlenmektedir.

DİVRİĞİ KALESİ

DİVRİĞİ KALESİ

Çaltı Çayı’na bakan yamaçta kayalık arazinin üzerinde bulunan bu kalenin günümüze ulaşabilen hali Mengücekoğulları Dönemine aittir. Kalenin yapımını belirten iki satırlık yazıt kapı üzerinde bulunmaktadır.