sivas'ın turizm merkezi

www.sivas.com.tr

TAŞHAN

TAŞHAN

19. yüzyılın ikinci yarısında kesme taştan yapılmış olup açık avlulu ve iki katlıdır.  Yapının doğu, güney ve kuzey cephelerinde demir kanatlı ve yuvarlak kemerli üç girişe sahiptir. Avlunun ortasında elips şeklinde bir havuz ve havuzun ortasında zıt yönlerde ağzından su akan iki adet çift başlı aslan bulunur. Orta avlunun güney ve kuzeyinde tek parça silindirHakkında daha fazlasını oku TAŞHAN[…]

SUBAŞI HANI

SUBAŞI HANI

“Sivas merkezinde Mahkeme Çarşısı adı ile bilinen cadde üzerindedir. 1525 yılında vefat eden Sivas valisi Sinan Paşa vakfından olduğu Sivas Şeriye Sicil Defterindeki kayıtlarından anlaşılmaktadır. Kitabesi yoktur. 25×40.50 m boyutlarında dikdörtgen bir plan şemasına sahip, ortası açık avlulu, iki katlı, ahşap, Osmanlı dönemi hanıdır. Subaşı Hanı,  eski, kalın kesme taş duvarları olan bir yapının üzerineHakkında daha fazlasını oku SUBAŞI HANI[…]

ARKEOLOJİ MÜZESİ

ARKEOLOJİ MÜZESİ

Vali Ahmed Muammer Bey Efendi tarafından 1914 yılında Mekteb-i Sanayi İmalathanesi olarak yapılan bina,  Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29.04.2009 tarihinde Sivas Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmış olup, Orta Anadolu’nun en büyük arkeoloji müzesi durumundadır.

ZİYA BEY YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ

ZİYA BEY YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ

Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi 1908 yılında yapılmıştır. Kurucusu 7. Dönem Milletvekili Yusuf Ziya Başara’nın ölümüne kadar tüm giderleri onun tarafından karşılanmıştır. Yapı, 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

EĞRİ KÖPRÜ

EĞRİ KÖPRÜ

Eski dönemlerde Sivas-Bağdat Yolu (İpekyolu) güzergâhında ve Kızılırmak üzerinde bulunan Eğri Köprü, yakın zamana kadar da Sivas-Malatya hattında Güneydoğu Anadolu’ ya ulaşımı sağlamıştır. Selçuklu eseri olan köprü kesme taştan inşa edilmiş olup 173 m uzunluktadır. Biri 12, diğeri 6 göz olmak üzere iki bölümden oluşur. Önce, doğu-batı istikametinde düz bir görünüm arz ederken daha sonraHakkında daha fazlasını oku EĞRİ KÖPRÜ[…]

ÂŞIK VEYSEL MÜZESİ

ÂŞIK VEYSEL MÜZESİ

Müzede Âşık Veysel’in kişisel eşyaları, fotoğrafları, şiirleri ve onunla ilgili yayınlanan eserler sergilenmektedir. Âşık Veysel’in anısını yaşatmak için her yıl 9–11 Temmuz tarihleri arasında Sivas’ta ve Şarkışla-Sivrialan Köyü’nde anma törenlerinin yanı sıra, “Âşık Veysel Âşıklar Bayramı” adı altında festival düzenlenmektedir.

DİVRİĞİ KALESİ

DİVRİĞİ KALESİ

Çaltı Çayı’na bakan yamaçta kayalık arazinin üzerinde bulunan bu kalenin günümüze ulaşabilen hali Mengücekoğulları Dönemine aittir. Kalenin yapımını belirten iki satırlık yazıt kapı üzerinde bulunmaktadır.

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI

Mengücekoğlu Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228 yılında yapımı başlatılmış olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Anadolu’da eşine rastlanmayan, dünya sanat tarihi açısından da evrensel nitelikli bir başyapıttır. Anıtın baş mimarı Ahlatlı Hürrem Şah’tır. 1240 tarihini taşıyan caminin ahşap minberi Tiflisli İbrahim oğlu Ahmet adlı bir sanatkâra aittir. Caminin 1243 tarihli vakfiyesinden, bu muhteşemHakkında daha fazlasını oku DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI[…]