GÖK MEDRESE

Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Kılıçarslan’ın (663/1264) oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev (684/1285) döneminin etkili vezirlerinden olan Sahip Ata Ali b. Hüseyin (684/1285) tarafından Hicri 670 (M. 1271) yılında yaptırılmıştır. Sahibiye ve Gök Medrese olmak üzere iki isimle anılmaktadır. Sahibiye ismini yaptıran kişinin lakabı olan Sahip Ata’dan, Gök Medrese ismini ise, kullanılan çinilerin gök mavisi renginde olmasından almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir