sivas'ın turizm merkezi

www.sivas.com.tr

Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu

Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu

Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu Projesi’nin tanıtımı yapıldı.Gezi kapsamında Eğri Köprü, Boğaz Köprüsü alanlar gezilere bilgi verildi. Daha sonra, Gökdin köyündeki, Gözbaşı Suyu ve Gökdin Kilisesi, Hafik Gölü, Dışkapı Höyüğü, Köroğlu Mağaraları, Çimenyenice, Akgöl, Karagöl, Kızılçam gölleri gezildi.Proje hakkında bilgi veren İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü; “Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu’nun basınımızHakkında daha fazlasını oku Yukarı Kızılırmak Kültür ve Doğa Yolu[…]

HÜKÜMET KONAĞI (SİVAS VALİLİĞİ BİNASI)

HÜKÜMET KONAĞI (SİVAS VALİLİĞİ BİNASI)

1884 yılında Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından iki katlı olarak yaptırılmıştır. Vali Muammer Bey, 1913 yılında binaya 22 odalı üçüncü katı eklemiştir. Yapının ilk iki katı kesme taş örgülü, üçüncü katı ise ahşap olarak inşa edilmiştir. Geçirdiği bir yangın sonucunda üçüncü katı tamamen yanmıştır. Yangın sonrası ve onu takiben 2005 yılında yapılan kapsamlı onarımlaHakkında daha fazlasını oku HÜKÜMET KONAĞI (SİVAS VALİLİĞİ BİNASI)[…]

KALE CAMİİ

KALE CAMİİ

III. Murad’ın veziri Sivas Valisi Ali Beyoğlu Mahmud Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Kale planlı, tromp geçişli kubbesi dıştan onikigen tambur ve üzerinde onaltıgen kasnaklıdır. Mihrabı ve minberi mukarnas süslemeli olup tuğla minaresi tek şerefelidir. Plan tertibi, mimari üslubu ve süsleme elemanlarıyla Sivas’ta Osmanlı dönemi camilerinin ve eserlerinin en güzel örneklerinden biridir.

GÖK MEDRESE

GÖK MEDRESE

Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Kılıçarslan’ın (663/1264) oğlu III. Gıyaseddin Keyhüsrev (684/1285) döneminin etkili vezirlerinden olan Sahip Ata Ali b. Hüseyin (684/1285) tarafından Hicri 670 (M. 1271) yılında yaptırılmıştır. Sahibiye ve Gök Medrese olmak üzere iki isimle anılmaktadır. Sahibiye ismini yaptıran kişinin lakabı olan Sahip Ata’dan, Gök Medrese ismini ise, kullanılan çinilerin gök mavisiHakkında daha fazlasını oku GÖK MEDRESE[…]

BURUCİYE MEDRESESİ

BURUCİYE MEDRESESİ

1271 yılında Anadolu Selçuklu sultanlarından III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Hibetullah Burucerdi oğlu Muzaffer tarafından yaptırılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen planlı, dört eyvanlı açık avlulu bir plan özelliğine sahiptir. Açık avlusu kesme taştan yapılmış olup etrafında sütunlu revaklar ve bunların gerisinde medrese hücreleri bulunmaktadır. Simetrik plan şemasıyla Anadolu Selçuklu medreselerinin içinde önemli bir yere sahiptir

SİVAS DARÜŞŞİFASI (ŞİFAİYE MEDRESESİ)

SİVAS DARÜŞŞİFASI (ŞİFAİYE MEDRESESİ)

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus tarafından 1217 yılında yaptırılmıştır. Bu yapı, Selçuklu Devrinde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşan bölümü, Anadolu’nun en büyük şifahanesidir.Açık avlulu, tek katlı, 4 eyvanlı olan medresenin bir eyvanı türbe haline getirilmiştir. Ana eyvanının iki yanında büyük salonlar görülmektedir. Medrese hücreleriHakkında daha fazlasını oku SİVAS DARÜŞŞİFASI (ŞİFAİYE MEDRESESİ)[…]

SİVAS ULU CAMİ

SİVAS ULU CAMİ

Anadolu’nun ilk Ulu Camileri tarzında inşa edilen Ulu Camii,  Kutbettin Melikşah zamanında şehrin ileri gelenlerinden Kızıl Arslan bin İbrahim tarafından Kul Ahiy’e Hicri 593 (M. 1196-1197) yılında yaptırılmıştır. Kesme taştan inşa edilmiş olup güney duvarına dik olarak uzanan 11 sahından oluşmaktadır. Camiinin üst örtüsü ahşap kirişlemeli düz dam şeklinde iken, 1955 yılında yapılan büyük onarımdaHakkında daha fazlasını oku SİVAS ULU CAMİ[…]

JANDARMA BİNASI

JANDARMA BİNASI

Vali Reşit Akif Paşa tarafından 1908 yılında Jandarma Dairesi olarak yaptırılmıştır.  Batı ve kuzey yönünde uzanan Jandarma Binası’nın planı “L” biçimindedir. Her iki kolun birleştiği köşe yapının ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Bu köşede yapı üç katlı olarak düzenlenmiştir.Jandarma binası olarak yapılıp, halen aynı kurum tarafından kullanılan ülkemizin nadir yapılarından biridir.